MH- Ingvar Du Pastholau

  1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hilsing Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk. 
Gj. føres ikke 
innen tiden
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer
kontakt, uten å besvare. Trekker seg seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk Overdreven kontakttagende. Feks. hopper, gneller, bjeffer
1b KONTAKT Samarbeide Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk. 
Gj. ikke innen 
tiden
Følger med
motvillig.
Følger med, men er ikke engasjert i testleder. Følger med villig.
Engasjerer seg i testlederen
Følger med villig, er overdrevent engasjert i test-leder, feks. hopper, gneller, bjeffer
1c KONTAKT Håndtering Avviser med
knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke 
gj. ført
Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører. Aksepterer håndering Aksepterer, svarer
med kontaktatferd
Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd
2a LEKLekelyst Leker ikke Leker ikke, men
viser interesse
Leker. starter
langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b LEKGriping Griper ikke Griper ikke, men
snuser på gjenstanden
Griper forsiktig,eller med fortennene Griper direkte med hele munnen Griper direkte.Hugger i gjenstanden i farten
2c LEKGriping og drakamp Griper ikke Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper Griper direkte med hele munnen, drar i mot,rykker. Alt. rykker også i den pass. delen til testleder slipper
3a 1 FORFØLGELSE Starter ikke/når
ikke frem til 
første hjul
Starter men
avbryter før byttet
Starter eller løper
langsomt
Kan øke farten,
avslutter
Starter med høy
fart, målrettet
Bremser ned ved byttet
Både første og andre gang.
Starter direkte,
stor fart
Løper forbi byttet. Kan snu
3a 2 FORFØLGELSE Starter ikke/når
ikke frem til 
første hjul
Starter men
avbryter før byttet
Starter eller løper
langsomt
Kan øke farten,
avslutter
Starter med høy
fart, målrettet
Bremser ned ved byttet
Både første og andre gang.
Starter direkte,
stor fart
Løper forbi byttet. Kan snu
3b 1 Griping Overser byttet/
springer ikke frem
Griper ikke,
men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte,
slipper
Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder
3b 2 Griping Overser byttet/
springer ikke frem
Griper ikke,
men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte,
slipper
Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder
4 AKTIVITET Er uoppmerksom/
uinteressert/ 
inaktiv
Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig.
Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom,
med økende aktivitet eller etter hvert uro
Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet
5a AVST.LEK Interesse Engasjeres ikke av fig. Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Interessert. Følger
fig. uten avbrudd
Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVST.LEK Truer/aggresjon Viser ingen trusselatferd Viser ekelte(1-2)
trusselsignaler under momentes første del
Viser ekelte (1-2)
trusselsignaler under momentes første del og andre del
Viser flere trusselsignaler
under momentets
første del
Viser flere trusselsignaler
under momentets
første del og andre del
5c AVST.LEK Nysgjerrighet Går ikke frem til
fig. Innen tiden
Går frem når fig.
er aktiv på linjen
Går frem til den skjulte, men snakkende fig. Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller med tidsforsinkelse
Går fram direkte
til fig. uten hjelp
5d AVST.LEK Lekelyst Viser ingen
interesse
Leker ikke, men
viser interesse
Leker, kan gripe
forsiktig, trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e AVST.LEK Samarbeide Viser ingen
interesse
Blir aktiv, men
avbryter
Er aktiv med fig.
når denne er aktiv
Er aktiv med fig.
Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passig
fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE Redsel Stanser ikke
eller kort stopp
Huker seg og
stanser
Gjør unnamanøver
uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer enn 5
meter
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Viser flere trusselsignaler
og noen angrep
Viser trusselatferd
og angrep som kan
avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet Går frem når
fører legger ned
kjeledressen/går ikke frem innen 
tiden
Går frem når fører
setter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden av
Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE Gjenst. redsel Ingen
tempoforandring
eller
unnamanøver
Liten bue/liten
tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring ved minst to passeringer uten minske intensitet
Viser stor grad av redsel
etter samtlige passeringer
6e OVERRASKELSEGjenst.

 

interesse

Viser ingen
interesse
Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger Biter i eller leker med kjeledressen.
Interessen avtar etterhvert
Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET Redsel Stanser ikke eller kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unnamanøver uten å vende
seg bort blikket
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer enn 5
meter
7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet Går ikke frem
innen tid
Går fram når fører
sitter på huk og prater med skrammelet, samt roper på hunden
Går fram til
skrammelet når føreren
står ved siden
Går fram til
skrammelet når føreren
har gått halve
distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp
7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel Ingen
tempoforandring
eller
unnamanøver
Liten bue eller liten
tempoforandring ved noen av
passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring ved minst to av passeringene uten å minske intensitet
Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse Viser ingen
interesse
Stanser. Lukter eller ser
på lydkilden 1 gang
Stanser. Lukter eller ser
på lydkilden minst 2 ganger
Biter i eller leker med lydkilden. Interessen
avtar etterhvert
Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller
flere passeringer
8a SPØKELSER Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler Viser trusselatferd
over lengre tid
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd
og flere angrep
8b SPØKELSER Kontroll Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/
engasjerer seg
ikke
Ser mot
spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser
reaksjon mot
spøkelsene. Lange
avbrudd feks. begge spøkelsene halve avstand, alt ett hele avstand
Kontrollerer og/eller viser
reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Kontrollerer og/eller viser
reaksjon mot
spøkelsene under hele momentet
8c SPØKELSER Redsel Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Oppholder seg i hovedsak
foran eller ved siden av fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll
Oppholder seg i
hovedsak bak fører.
Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lengre enn båndes lengde eller forlater stedet. Alt. flykter
8d SPØKELSER Nysgjerrighet Går fram når fører
har tatt av figurantene
hodeplagget/
går ikke frem
Går fram når fører
snakker med
figurantene ogroper på hunden
Går fram til
spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand
Går fram til
spøkelset uten hjelp
8e SPØKELSER Kontakt Avviser eller
unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt innen tiden
Aksepterer kontakt
fra spøkelset uten å besvare den
Besvarer kontakten fra spøkelset Tar selv kontakt med spøkelset Intensiv
kontaktatferd mot
spøkelset. Kan feks.hoppe
og bjeffe
9a LEK 2Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men
kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker Starter raskt, leker aktivt Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b LEK 2Griping Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser bare
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nølende med fortennene
Griper direkte med
hele munnen
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden i farten
10 SKUDD Viser ingen
berørthet. Rask kontroll og
siden helt uberørt
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt Retter interesse mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivitet Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøler å flykte. Alt. fører avstår fra skudd.