Arya og Blitz 4,5 mnd

dsc_0007-3
Extraction Arya

dsc_0010-3
Extraction Arya

dsc_0042-4
Extraction Arya

dsc_0094-1
Extraction Arya
dsc_0107-1
Extraction Avenging Blitz
dsc_0111
Extraction Avenging Blitz
dsc_0142
Extraction Avenging Blitz
dsc_0152
Extraction Avenging Blitz